Tag Archives: Boşanmanın Tanınması Davası

Boşanmanın Tanınması Davası

Boşanmanın Tanınması Davası Nedir?

24 Şub , 2016,
admin
, , ,
No Comments

Yurtdışında boşanan kimselerin Türk vatandaşı olmaları yahut Türk asıllı ( Türk isim veya soyisme sahip bulunmaları veya mavi kartı bulunması) olmaları durumunda Türkiye’ de boşanmış sayılabilmeleri için boşanmanın tanınması davası açması gereklidir.

Boşanmanın tanınması davası neden gereklidir?

Yurtdışında görülen boşanma davası neticesinde eşler bulundukları ülke bakımından boşanmış olarak kabul edilirler. Ancak Türkiye boşanmış olarak kabul edilmediklerinden dolayı nüfus sisteminde evli olarak gözükürler. Bu durumda yurtdışında boşanılmasına rağmen yeni bir evlilik yapılması mümkün olamadığı gibi boşanılan eş yasal olarak mirasçı olmaya da devam edecektir.

Türk Kanunları gereği Türkiye’ de de boşanmış olarak kabul görebilmek için yurtdışındaki boşanmanın tanınması davasının açılması mecburidir. Aksi takdirde Türk kurumlarına yapılacak herhangi bir başvuru yahut verilecek bir dilekçe ile bu işlem yapılamamaktadır.

Genellikle boşanmanın tanınması davası açması gereken Türk vatandaşları yahut Türk asıllı kişiler yurtdışında ikamet etmektedir. Bu nedenle de davayı bizzat açmaları çoğu zaman mümkün olamayacaktır. Ayrıca boşanmanın tanınması davası için gerekli evraklar yurt dışındaki boşanma kararını veren mahkemeden temin edileceği için Türkiye de bulunmaları da aynı zamanda sorun teşkil edebilecektir.

Boşanmanın Tanınması Davası Avukatı

Tanıma tenfiz davaları Milletlerarası Özel Hukuk ve Aile Hukuku’ nu ilgilendirdiğinden uzmanlık gerektirmektedir. Bu nedenle tanıma tenfiz davaları ile sıkça ilgilenen bir tanıma tenfiz avukatının araştırılması ve boşanmanın tanınması davası bakımından destek alınması gerekecektir. Zira bu tip davalar şekli nitelikte olup dava için gerekli evrakların Milletlerarası Özel Hukuk gereğince eksiksiz olarak hazırlanması ve tanıma tenfiz davasının sürece hakim bir uzman tarafından yönetilmesi gerekecektir.

Bu tip davalarda destek alınabilecek İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde konunun uzmanları bulunduğu gibi ilgilendiği alan sadece tanıma tenfiz davası olan çok az sayıda da expert niteliğinde tanıma tenfiz avukatı da bulunmaktadır.

Mümkün ise boşanmanın tanınması davasını yurtdışında neticelenen boşanma davasından hemen sonra açmak gerekir. Aksi takdirde gerekli evrakların toplarlanmasında ciddi sıkıntılarla dahi karşılaşılabilecektir. Bu yüzden bireylerin yabancı mahkemede kesinleşen boşanma kararından sonra Türkiye’de açacağı tanıma tenfiz davası için hızlı hareket etmesi gerekir.