Tag Archives: Boşanma Tanıma Tenfiz

Avusturya Boşanma Tanıma Tenfiz

Avusturya Boşanma Tanıma Tenfiz

23 Şub , 2016,
admin
, , ,
No Comments

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Avusturya da boşanma işlemlerini neticelendirdiklerinde başka bir işlem yapmaya gerek olup olmadığı hususunda tereddüt yaşamaktadır. Avusturya mahkemelerinde boşanan çiftlerden bazıları Türkiye’ de boşanmanın tanınması ve tenfizi davası açması gerektiği konusunda yıllar sonra bilgi sahibi olabilmektedir. Avusturya Boşanma Tanıma Tenfiz davaları hakkında bu makalemizde yurt dışında boşanan bireylerin izlemesi gereken yollar hakkında bilgiler vereceğiz.

Avusturya Boşanma Tanıma Tenfiz

Avusturya mahkemelerinde boşanan çiftler zaman kaybetmeksizin Türkiye’ de tanıma ve tenfiz davası açmalıdır. Konsolosluk yahut nüfus müdürlüğüne yapılan başvurularda yahut danışma için açılan telefonlarda dahi Avusturya da boşanma işlemi neticesinde Türkiye’ de tanıma tenfiz davası açılması gerektiği bilgisine ulaşılabileceği gibi teyit de edilebilir.

Öncelikle Avusturya mahkemesince verilen boşanma kararının ıslak imzalı aslını muhafaza etmelisiniz.

Avusturya’ da verilen boşanma kararının kesinleşme tarihini kararın aslına şerh düşürmelisiniz. Şerhin içeriği ‘’İşbu karar ….. tarihinden kesinleşmiştir.’’ İbaresini içermelidir.

Tanıma tenfiz davası için mahkeme kararının aslının arkasına ve kesinleşme şerhi ayrı bir belge ile verilmiş ise onun da arkasına apostille şerhi ekletilmelidir. Apostille şerhi Avusturya’ da kararı veren mahkemeden yahut mahkemenin belirteceği kurumdan temin edilebilir.

Karar aslı, kesinleşme şerhi, apostille şerhi tanıma tenfiz davası için mutlaka yeminli Türkçe tercüman tarafından tercüme edilmeli ve tercüme evrakının üzerine kaşe vurulmalıdır.

Yeminli Türkçe tercüme konsolosluk yahut notere onaylatılmalıdır.

Tanıma tenfiz davası için çıkartılacak avukat vekaletnamesinde ise mutlaka fotoğraf bulunmalı ve tanıma tenfiz davası açmaya özel yetki bulunmalıdır. Aslında bir nevi boşanma vekaletnamesine yetki ekletilmektedir. Avukat vekaletnamesi de konsolosluktan çıkartılabilmektedir.

Avusturya’ da boşandıktan sonra tanıma tenfiz davası için zorunlu belgeleri toplamak yeterlidir. Bu evrakları avukatınıza ulaştırdığınız takdirde avukatınız sizin adınıza davayı açıp neticelendirebileceği gibi sizin Türkiye’ ye gelmenize ve ek masraflar ile karşı karşıya kalmanıza gerek bulunmamaktadır.

Avusturya mahkemelerince verilen boşanma kararlarında genelde tanıma tenfiz davasının olumsuz bir biçimde neticelendirilmesine sebep olacak ibareler bulunmamaktadır. Örneğin ABD de gerçekleşen boşanmalarda kimi zaman kesinleşme şerhinde ve karar asıllarında yer alan ibarelerde problemler çıkabilmektedir. Karar üzerinde yazılan ‘Filed’ ibaresi kesinleşme tarihi ve kesinleştiğine ilişkin bilgi içermediğinden kabul görmeyebilmektedir.

Avusturya Boşanma Tanıma Tenfiz