Tag Archives: boşanma tanıma tenfiz davası ne kadar sürer

Tanıma Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer

Tanıma Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer?

23 Şub , 2016,
admin
, , ,
No Comments

Yurtdışında mahkemelerce verilen boşanma kararlarının Türkiye’ de geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açılması şarttır. Peki, tanıma tenfiz davası ne kadar sürer diyenler açsından bu süreçte izlenmesi gereken yollar nelerdir?

Tanıma Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer

Boşanmanın tanınması ve tenfizi davası için gerekli belgelerin tamamlanması sonucunda tanıma tenfiz davası açıldığında dava sürecini belirleyecek olan bazı unsurlar vardır. Bunlar mahkemeye sunulan gerekli belgelerde eksikliğin olup olmadığı ve her iki tarafın da Türkiye’ de avukata vekalet verip vermediğidir.

Şayet boşanma tanıma tenfiz için gereken evraklarda problem yok ise tarafların her ikisi de Türkiye’ de avukat ile temsil edilecekler ise tanıma tenfiz davası 1 hafta ile 3 ay arasında neticelenmekte ve kesinleşmektedir.

Yurtdışında boşanan eşlerden sadece bir tanesi avukat ile temsil ediliyor ise davaya bakmakla yetkili ve görevli mahkeme tarafından yurtdışındaki diğer eşe tebligat yapılması zorunluluğu bulunduğundan süreç daha uzun olmaktadır. Üstelik dava dilekçesi ve tensip zaptının yurt dışına tebliği tek başına yeterli olmadığı gibi gerekçeli tanıma tenfiz davası kararının da yurtdışındaki diğer eşe tebliği mecburidir.

Tek taraflı avukat vekaletnamesi ile dava sürecinin ne kadar zamanda neticeleneceği diğer eşin bulunduğu ülkeye göre değişmektedir. Örneğin Almanya’ ya yapılacak tebligatlar ile ABD’ ye yapılacak tebligatların süreç bakımından etkisi iki ayrı tanıma tenfiz davasında da farklı olacak olup ABD’ ye yapılacak tebligatlar o davanın sürecinin daha uzun olmasına neden olacaktır. Tek taraflı avukat vekaletnamesi olduğu takdirde boşanma tanıma tenfiz davası süreci yaklaşık olarak 1 yılı bulabilmektedir.

Tanıma tenfiz davasında boşanan eşler arasındaki diyalog devam ettiği takdirde iki tarafında avukat ile temsil edilmesi dava sürecinin en kısa zamanda bitmesi anlamına gelmektedir. Ayrıca yurtdışında boşanan eşlerin dava için Türkiye’ ye bizzat gelmesine gerek kalmamaktadır. Dava için gerekli evrakları kargo vasıtasıyla göndermeleri ve bulundukları ülkedeki konsolosluktan boşanmanın tanınması ve tenfizi davası için avukat vekaletnameleri çıkartmaları yeterlidir. Boşanmanın tanınması ve tenfizi davası için çıkartılacak vekaletname mutlaka fotoğraflı olmalıdır ve boşanma davası açmak için gereken yetkilerin yanı sıra tanıma tenfiz davası açmaya, kabule gibi yetkileri mutlaka içermelidir.