Tag Archives: Almanya’da Boşanma

Almanya'da Boşanma

Almanya’da Boşanma

24 Şub , 2016,
admin
, , ,
No Comments

Almanya’ da yaşayan Türk vatandaşları boşanma işlemlerini neticelendirmesine rağmen Türkiye’ de evli gözükmeye devam etmektedir. Çünkü devletlerin kendi mahkemelerinin vermiş olduğu boşanma kararları tanıma tenfiz davası açılmadığı takdirde Türkiye’ de hüküm ihtiva etmemektedir. Bu durum Milletlerarası Özel Hukuk gereğince Türkiye’ de boşanmanın tanınması ve tenfizi davasının açılmasını zaruri kılmaktadır. Almanya’da Boşanma yapan kişiler bu noktada mutlaka tanıma tenfiz davası açmalıdırlar.

Almanya’ da ikamet eden Türklerin başka bir Türk vatandaşıyla yahut yabancı ülke vatandaşıyla evliliğini Almanya’ da noktalaması ve boşanması nedeniyle tanıma tenfiz davası açmaması durumunda aleyhe bazı hukuki sonuçlar ortaya çıkmaktadır:

1-) Almanya’ da boşanma nedeniyle Türkiye’ de boşanmanın tanınması ve tenfizi davası açılmadığı takdirde eski eşinizin yasal mirasçılık statüsü devam etmektedir.

2-) Almanya’ da boşanmanıza rağmen Türkiye’ de tanıma-tenfiz davası açmadığınız takdirde Türk kurumları nezdinde evli gözükmeye devam edersiniz. Bu nedenle tekrar evlenmek istediğiniz takdirde memurlar tarafından  ‘Siz zaten evli gözüküyorsunuz, bu nedenle evlenemezsiniz!’ şeklinde olumsuz olarak bilgilendirilirsiniz.

Tarafımıza yapılan başvurular neticesinde çoğu bireyin tanıma tenfiz davasından haberi dahi olmadığı açıkça ortaya çıkmaktadır. Kimi zaman ise bireyler daha sonra gerekenleri yaparım düşüncesiyle tanıma tenfiz davası açmayı geciktirmektedir.

Boşanmanın tanınması ve tenfizi davası için gerekli evrakların tarafınızca toplanması sonrasında tanıma tenfiz avukatı vasıtasıyla işlemlerinizi tamamlamanız yeterli olacaktır. Unutmayınız ki, tanıma tenfiz davası açılmadan herhangi bir kuruma başvuru yaparak bu problemi çözemezsiniz. Başvuru yaptığınız takdirde dahi size dava açmanız gerektiği aktarılacaktır.

Almanya’da Boşanma nedeniyle tanıma tenfiz davasında gerekli belgeler nelerdir?

1-)Almanya’da Boşanma ile ilgili verilen Almanca mahkeme kararının ıslak imzalı aslı

2-) Almanya’da Boşanma verilen mahkeme kararının kesinleştiğini gösterir şerh yahut belge

3-) Almanya’ da verilen mahkeme kararına ve kesinleşme şerhi yahut belgesine Almanya Mahkemesi veya yetkili makamca 1961 Lahey Konvansiyonu’ na göre Apostille evrakı eklenmesi

4-) Almanya mahkemesinin vermiş olduğu kararın, kesinleşme şerhinin ve apostille tasdikinin yeminli Türkçe tercümana çevirisi

5-) Yeminli tercümeye konsolosluk onayı( Almanya’ da yer alan konsolosluklardan yeminli Türkçe tercümanlar hakkında bilgi alabilirsiniz.)

6-) Avukatınıza verilecek özel tanıma tenfiz vekâletnamesi( Bu vekaletname sadece tanıma-tenfiz için verilecek olup başkaca bir işlem için kullanılamaz.)

Almanya’da Boşanma ve bu boşanmaya ilişkin kararların tanınması ve tenfizi davası için Türkiye’ ye gelmenize gerek yoktur. Davayı avukatınız vasıtasıyla neticelendirebilirsiniz.

Alman Mahkemesi Boşanma Kararı Tanıma Tenfiz

Alman Mahkemesi Boşanma Kararı Tanıma Tenfiz

23 Şub , 2016,
admin
, , ,
No Comments

Çiftler yurtdışında ikamet etmeleri durumunda boşanma kararı aldıkları takdirde bulundukları ülkede boşanma davası açabilmektedir. Ancak Türk vatandaşları için yurtdışında boşanmak yeterli gelmemekte ve boşanmanın tanınması ve tenfizi davası açılması gerekmektedir. Alman Mahkemesi Boşanma Kararı Tanıma Tenfiz işlemleri yerine getirilmediği vakit, Türkiye’de bu evlilik yasal olarak devam etmektedir.

Almanya’ da Türk vatandaşlarının gerek yabancı ülke vatandaşından gerekse Türk vatandaşından boşanması halinde Türkiye’de tanıma tenfiz davası açmaması durumunda tekrar evlilik yapması mümkün değildir.

Alman Mahkemesi Boşanma Kararı Tanıma Tenfiz

Almanya bölge mahkemelerinin aile mahkemesi sıfatıyla vermiş oldukları boşanma kararlarının icrası ve Türkiye’ de boşanma tanıma tenfiz davasının açılabilmesi için bazı belgelerin toplanarak tanıma tenfiz avukatına iletilmesi gerekmektedir. Bu belgeler ise;

Alman Mahkemesi Boşanma Kararı Tanıma Tenfiz için Gerekli Belgeler

  • Almanya mahkemesinin vermiş olduğu boşanma kararının ıslak imzalı Almanca aslı
  • Alman mahkemesi boşanma kararının kesinleştiğine ilişkin şerh veya ek belge (Örneğin bu boşanma kararı …….. tarihinde kesinleşmiştir.)
  • Alman boşanma kararına alınması gereken apostil şerhi
  • Tanıma tenfiz davası açılabilmesi için Almanca evrakların yeminli tercüman tarafından Türkçe ye çevirisi ve çevirinin de konsolosluk tarafından onaylanması
  • Konsolosluktan çıkartılması gereken tanıma tenfiz avukatı vekaletnamesi

Almanya’da verilen boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi davası ABD ve diğer ülkelerde verilen boşanma kararlarının tanıtılması ve tenfizi davalarından daha kısa süre tamamlanabilmektedir. Tanıma tenfiz avukatına vekaletname ile gerekli belgelerin teslimi halinde dava süreci başlamış olacaktır. Almanya’da boşanılan diğer eşin de avukata vekalet vermesi ise dava sürecini minimuma indirecek ve çok kısa sürede davanın neticelenmesini sağlayacaktır. Diğer eşin vekaletname vermemesi durumunda dava açıldığı takdirde yurtdışına yani Almanya’ya tebligat yapılması gerekecek olup tebligatın gidiş ve dönüşü dahi 2-3 ay alabilecektir.

Almanya’da verilen boşanma kararlarının Türkiye’de geçerli olabilmesi için açılması gereken tanıma tenfiz davası temeli gereği milletlerarası özel hukuk ve usul hukukuna dayanmaktadır. Bu nedenle konusunda uzmanlaşmış bir avukat ile çalışmakta fayda vardır. Zira son dönemde tanıma tenfiz davasında faaliyet gösterdiğini beyan eden kimse sayısı artmaktadır.  Referansları olan ve dava süreç yönetimini yapabilecek sistemli çalışan bir hukuk bürosu önem taşımaktadır. Çünkü Türkiye’ye dava için gelemeyeceğinizin doğru olarak bilgilendirilmeniz ve davanızın akıbeti hakkında güncel bilgiye erişmek önem arz etmektedir.

Alman Mahkemesi Boşanma Kararı Tanıma Tenfiz 2016