Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Aşağıda tarafımıza ve boşanmanın tanınması ve tenfizi konusunda uzman danışmanlarımıza gelen sorulardan Sıkça Sorulan Sorular tanimatenfizdavasi.com okurları için derledik.

Sıkça Sorulan Sorular

Boşanma işlemlerimi yurtdışında tamamladım. Neden Türkiye’de tekrar boşanmanın tanınması ve tenfizi davası açıyorum?

Kişilerin yurtdışında boşanmış olmaları Türkiye’de de boşandıkları anlamına gelmez. Evlilik birliğinin sonlanması her ülke hukukuna göre farklı şartlara bağlanmıştır. Bu nedenle yurtdışında alınan boşanma kararının Türkiye nüfus kayıtlarına işlenmesi için Türkiye’de tanınması veya tenfiz edilmesi gerekmektedir. Ancak bu halde yurtdışından boşanan çiftler Türkiye’de de boşanmış hale gelir.

Burada açılacak olan boşanma davası değil boşanmanın tanınması ve tenfizi davasıdır. Bu iki dava mahiyeti icabı tamamen birbirinden farklıdır. Boşanma davasında gerek tanık beyanları gerekse yan delillerle evlilik birliğinin sona erdiğinin ispatlanması gerekirsen boşanmanın tanınması ve tenfizi davasında istenen evrakların tam ve doğru şekilde tamamlanması yeterlidir.

Boşanmanın tanınması ve tenfizi davası açmam zorunlu mu?

Tanıma ve tenfiz davası açmazsanız eğer Türkiye’de evli görünmeye devam edersiniz. Yurt dışında boşandığınız eşiniz Türk yasalarına göre eşiniz olmaya devam eder ve bunun bütün sonuçları doğar. Örneğin vefat etmeniz halinde yurt dışında boşandığınız eşiniz size mirasçı olur veya yeniden evlenmek istediğinizde Türk kanunlarına göre evli olduğunuz için isteğinizi gerçekleştiremezsiniz.

Bu ihtimalleri gözönüne alırsak boşanmanın tanınması ve tenfizi açmak tamamen kişinin kendi tasarrufundadır. Türkiye’de evli görünmeniz ve yurt dışında boşandığınız eski eşinizin size mirasçı olması sizin için ciddi bir problem arz etmiyorsa boşanmanın tanınması ve tenfizi davası açmak zorunda değilsiniz ancak tekrar evlenmek başta olmak üzere yapacağınız işlemlerin sağlıklı yürümesini istiyorsanız boşanmanın tanınması ve tenfizi davası açmalısınız.

Tanıma Tenfiz Davası için Türkiye’ye gelmem gerekir mi? Türkiye’ye gelmeden bu davayı açabilir miyim?

Uzmanlarımızın en sık karşılaştığı sorulardan biridir. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları işleri gereği sürekli Türkiye’ye gelip gitmekte sıkıntı yaşamaktadırlar. Tanıma tenfiz davası açmak için Türkiye’de bu konuda uzman bir avukata vekaletname verirseniz Türkiye’ye gelmeden bu davayı neticelendirmiş olursunuz. Boşanmanın tanınması ve tenfizi konusunda uzman danışmanlarımızdan ve avukatlarımızdan gerekli yardımı almak için iletişim butonunda yer alan mail adresine mail gönderebilir veya telefonla arayabilirsiniz. Tekrar etmek gerekirse boşanmanın tanınması ve tenfizi konusunda uzman bir avukata vekaletname verirseniz dava nedeniyle Türkiye’ye gelmeniz gerek yok.

Türk vatandaşlığından çıkıp başka ülke vatandaşlığına geçeceğim. Yine de tanıma tenfiz davası açmam gerekir mi?

Burada karşılaştığımız sorulardan biri de vatandaşlıktan çıkma durumudur. Burada her ülkeye göre farklı kurallar mevcuttur. Örneğin TC vatandaşlığından çıkıp Alman vatandaşlığına geçip yeniden evlenmek istediğinizde Alman makamları evliliğe uygun olup olmadığınızı Türk makamlarına sormaktadır. Bu nedenle en sağlıklı yöntem boşanmanın tanınması ve tenfizi açarak bu yükten kurtulmanızdır.

Bu dava ne kadar sürede sonuçlanır?

Süre konusunda size net bilgi verebilmemiz için boşandığınız eşinizin kendisini Türkiye’de bir avukatla temsil edip etmeme durumunu bilmemiz gerekir. Boşandığınız eşiniz davayı bizzat takip eder veya Türkiye’de bir avukatla kendini temsil ettirirse 2-3 ay içerisinde boşanmanın tanınması ve tenfizi işlemi neticelenir. Ancak boşandığınız eşiniz davaları bizzat takip etmez veya bir avukat tutmazsa yurt dışına gönderilecek tebligatlardan dolayı süre yaklaşık 1 yıla çıkmaktadır. Bu nedenle en sağlıklı ve doğru yöntem boşandığınız eşinizin de kendisini Türkiye’de bir avukatla temsil ettirmesidir.

Davayı açmak için hangi evrakları toplamalıyım?

Boşanma tanınması ve tenfizi davasını açmak ve neticelendirmek için bir kısım evrakları toparlamanız gerekmektedir. Bu evraklar;

  • Yurtdışında boşandığınız mahkeme kararının aslı veya kararı veren mahkeme tarafından onaylanmış örneği (evrak üzerinde kesinlikle resmi makam tarafından vurulmuş ıslak imza veya mühür bulunmalıdır.)
  • Alınan boşanma kararının kesinleştiğinin gösterir ibare (evrak üzerinde bu mahkeme kararı şu tarihte kesinleşmiştir veya arşivlenmiştir şeklinde bir ibare bulunmalıdır.)
  • Boşanma kararına eklenecek Apostille Şerhi (kararı veren mahkeme veya yetkili noter tarafından evrakın önüne veya arkasına eklenecek bir mühür veya bilgi notu. Uluslararası anlaşmalar gereğince bazı ülkelerden apostille şerhi istenmez. Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.)
  • Alınan mahkeme kararının yeminli bir tercüman veya Türk konsolosluğu aracılığıyla Türkçe’ye çevrilmesi ve onaylanması gerekmektedir.
  • Avukat aracılığıyla yürütülecek işlemlerden konsolosluktan alınacak resmi boşanma vekaletnamesi. Resimli ve içeriğinde “yurtdışında verilmiş mahkeme kararlarının tanınması ve tenfiz davası açmaya yetkili” ibaresi mutlaka bulunmalıdır.