Blog Detail

Türkiye'de Evlendim Yurtdışında Boşandım

Türkiye’de Evlendim Yurtdışında Boşandım

24 Şub , 2016,
admin
, , ,
No Comments

Gerek Dünya’nın globalleşmesi gerekse seyahat özgürlüğü sayesinde yurtdışına çıkmak, gezmek, yerleşmek günümüzde daha kolay bir hal aldı. İnsanlar doğdukları yer haricinde yaşayacakları yeri seçme hakkını daha aktif olarak kullanmaya başladı. Çeşitli nedenlerle, birden fazla yer görme ve yaşamın belli bir kısmını gördüğü ve tercih ettiği ülkede geçirme arzusu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının son dönemdeki yerleşme istatistiklerini gözle görülür bir biçimde etkiledi. Nitekim 1980li ve 1990lı yıllardaki yurtdışına yerleşen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının haricinde Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yurtdışına giriş çıkış yüzdelerinde büyük bir ivmenin ve artışın olduğu gözler önüne serilmiş oldu.

Türkiye’de Evlendim Yurtdışında Boşandım

Yurtdışına çıkmak ve yerleşmek aile hayatı ve aile olgusu üzerinde de doğrudan ve dolaylı olarak etkilerini göstermeye başlamıştır. Türkiye’ de evlenen kimseler yurtdışına yerleşmeleri neticesinde boşanma kararı aldıklarında, tarafların ikisinin de T.C. vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın bulundukları ülkede boşandıkları ve boşanabilecekleri görülmektedir. Türkiye’ de evlenip yurtdışında boşanan çiftler gerek tesadüfen gerekse araştırmaları sonucu Türkiye’de evli görünmeye devam ettiklerini öğrenmiştir. Bu da akıllara ‘’Türkiye’ de evlendim, Yurtdışında boşandım. Neden Türkiye’ de evli gözüküyorum?’’ sorunu getirmektedir.

Türkiye’ de evlenip yurtdışında boşandığınızda şayet T.C. vatandaşı iseniz Türkiye’ de boşanmanın tanınması ve tenfizi davası açmanız gerekmektedir. Boşanmanın tanınması ve tenfizi davası açmaksızın tekrar evlenmeniz mümkün değildir. Boşanmanın tanınması ve tenfizi davası açmak yerine Nüfus Müdürlüğü, Konsolosluk vb. devlet kurumlarına yapacağınız bildirim ve başvurular ile boşandığınızı kanıtlamanız maalesef ki mümkün değildir. Bu nedenle başta Nüfus Müdürlükleri ve Konsolosluklar yapılan başvuruları boşanmanın tanınması ve tenfizi davası açılması gerektiğini bildirerek reddetmektedir.

Türkiye’de Evlendim Yurtdışında Boşandım Ne Yapmalıyım

Tanıma tenfiz davası açarak yurtdışında boşanmanızın Türkiye’de de geçerli kabul edilmesini sağlayabilirsiniz. Aksi takdirde evli görünmeye devam etmek ve tekrar evlenememek tek sonuç olmayacaktır. Boşandığınız eşiniz Türkiye’de sizin yasal mirasçınız olarak görünmeye devam edecektir.

Tanıma ve tenfiz davasının yurtdışında verilmiş boşanma ilamlarına etkisinin kaynağı Milletlerarası Özel Hukuk hükümlerine dayanmaktadır. Her devlet mahkemelerinin vermiş olduğu boşanma kararları sadece o ülkede bağlayıcıdır. Tanıma tenfiz davası verilen boşanma hükmünün Türk Medeni Kanunu ve sair mevzuata göre onaylanması ve Türk Hukuk Sistemine uygunluğunun denetlenmesi amacıyla görülen bir dava türüdür. Bu davayı gerekli tanıma tenfiz evraklarının onaylanmasına ve denetimine yönelik şekli bir dava türü olarak düşünebilirsiniz.

Leave A Comment