Blog Detail

Tanıma Tenfiz Davası Avukatlık Ücreti

Tanıma Tenfiz Davası Avukatlık Ücreti

23 Şub , 2016,
admin
, , ,
No Comments

İster Türkiye’ de evlenmiş isterse yurt dışında evlenmiş olan Türk vatandaşlarının yahut Türk asıllı bireylerin yurt dışında boşanmaları durumunda Türkiye’ de tanıma tenfiz davası açılması gerekmektedir. Bu noktada Tanıma Tenfiz Davası Avukatlık Ücreti sıklıkla merak edilen hususlardan birisi olmaktadır. Tanıma Tenfiz Davası Avukatlık Ücreti hakkında bilgi vermeden önce bu dava türü hakkında bilgi vermek daha doğru olacaktır.

Tanıma tenfiz davası açılmadığı takdirde yurt dışındaki boşanma kararı Türkiye’ de geçerli olamayacaktır. Bu nedenle tekrar evlenmek mümkün olamayacağı gibi yurt dışında boşanılan eşin yasal mirasçılık sıfatı da devam etmektedir.

Tanıma tenfiz davası yurt dışında verilen boşanma kararının verildiği tarihten itibaren geçerli olmasına olanak sağlamakta bu nedenle her ne kadar aile mahkemesinde açılmış olsa da teknik olarak yeni bir boşanma davası olarak addedilmemektedir.

Tanıma Tenfiz Davası Avukatlık Ücreti

Tanıma tenfiz davasında avukatlık ücretleri bakımından sabit bir tutar söz konusu değildir. Ancak İstanbul Barosu’ nun tavsiye niteliğinde belirlediği avukatlık ücret tarifesinde, Tanıma Tenfiz Davası Avukatlık Ücreti 6.700TL olarak belirlenmiştir.

Tanıma tenfiz davasında avukatlık ücreti bakımından belirlenecek miktar vekil müvekkil arasındaki uzlaşmaya bağlıdır. Ancak her avukatın talep ettiği avukatlık ücreti birbirinden farklılık göstermektedir. Örneğin tanıma tenfiz davaları bakımından uzmanlaşmış bir avukatın talep ettiği tutar ile iş davaları bakımından uzmanlaşmış bir avukatın talep ettiği tutar farklı olabilir.

Tanıma tenfiz davalarında yurt dışında yaşayan kişilerin genellikle İstanbul’ dan avukat tayin ettikleri görülmektedir. İstanbul’ un kozmopolit yapısı, ticaret ve medeniyetin kalbi oluşu, mesleğini icra eden avukatların mesleki yeterliliği bu tercihte etken olabilecek hususlardan bazıları olarak düşünülebilir.

Yurt dışında boşanmanın Türkiye’de tanınması ve tenfizi davalarında genellikle davalar avukat aracılığı ile yürütülmektedir. Böylelikle yurt dışında yaşayan kimselerin dava için Türkiye’ ye gelmesine gerek kalmamaktadır.

Boşanmanın tanınması ve tenfizi davasında avukatlık ücretini belirlemede önemli faktörlerden bir tanesi de yurt dışında boşanmış eşlerin birlikte Türkiye’deki avukatlara vekaletname verip vermeyeceğidir. Taraflardan birinin avukat ile temsil edilmemesi durumunda dava süreci, dava masrafları ve avukatlık ücreti artmaktadır.

 

Leave A Comment