Blog Detail

Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

24 Şub , 2016,
admin
, , , ,
No Comments

Yurt dışında yaşayan milyonlarca Türk vatandaşı bulunmaktadır. Bu vatandaşlarımız gerek çalışmak amacıyla gerek yabancı uyruklu bir kişi ile evlendikten sonra yurt dışına çıkmışlardır. Hayatlarının bir kısmını veya tamamını yurt dışında geçiren vatandaşlarımız boşanma işlemlerini de doğal olarak yurt dışında gerçekleştirmektedirler. Yurt dışında boşanan vatandaşlar yıllar sonra Türkiye’ye döndüklerinde hala evli göründüklerini fark etmekte ve çok ciddi problemler yaşamaktadırlar. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının bu boşanma işlemlerinin Türkiye’de de geçerli olabilmesi için tanıma veya tenfiz davası açılmalıdır. Ancak bu dava neticesinde yurt dışında alınan boşanma kararı Türkiye’de geçerli hale gelir.

            Tanıma tenfiz davası hukuk sistemi içerisinde ki en teknik davalardan biridir. Ülkelerin kendi hukuk sistemlerinin genel prensiplerini korumak amacıyla yabancı ülkelerde verilen kararların bir nevi şeklen kontrol edilmesidir. Bu nedenle dava içerisinde toplanan evrakların çok dikkatli incelenmesi ve istenen tüm evrakların doğru olarak toplanması davanın kazanılması açısından en büyük önceliktir.

            Tanıma tenfiz davasının varlığından yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çok büyük bir kısmı habersizdir. Bir kısmı yaşadığı ülkede kulaktan dolma bilgilerden ancak asıl çoğunluk ise Türkiye’ye gelip herhangi bir işlem (evlilik vs.) yapmak istedikleri zaman bu davanın varlığını öğrenmektedirler. Tanimatenfizdavasi.com ekibi olarak en büyük önceliğimiz bu dava ile ilgili olarak vatandaşlarımızın farkındalığını arttırmaktadır. Zira bir kısım vatandaşlarımızın boşanmalarının üzerinden neredeyse 20 yıl geçmiş ve geçen süre gerekli  evrakların toparlanması imkansız hale getirmektedir. Burada bizim vatandaşlara önerimiz yurt dışında boşanma işlemi gerçekleştikten hemen sonra tanıma tenfiz davasını neticelendirmektir. Zira aradan herhangi bir süre geçmediği için evrakların toparlanması çok daha kolaydır. Evrakları toparlayan vatandaşlarımız evrakların teyidi için tarafımızdan destek alabilirler. Zira bu evraklar belirttiğimiz gibi davanın kazanılması için gerekli olan en önemli şarttır. Doğru ve eksiksiz olarak toparlanan evrakların ardından iyi bir avukatla davanın sonuçlandırılmama ihtimali neredeyse yoktur. Burada gerekli olan evrakları bir sonraki yazımızda tarafınıza anlatacağız. Burada davanın genel esasları hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

            Tanıma tenfiz davası belirttiğimiz gibi şekli bir davadır. Davayı açmak isteyen şahsın Türkiye’de bir avukatı var ise dava için Türkiye’ye gelmesine lüzum yoktur. Yurt dışında yaşayan vatandaşımız çıkaracağı bir vekaletname ile konusunda uzman bir avukatın davayı neticelendirmesi isteyebilir. Bu avukat davayı neticelendirirken yurt dışında yaşayan vatandaşımızın Türkiye’ye gelmesine gerek yoktur.

            Yurt dışında neredeyse birkaç saatte boşanan vatandaşlarımız aynı hızlı yargılamayı Türkiye’den de beklemektedirler. Ancak mahkemelerimizin iş yoğunluğu dikkate alındığında yurt dışındaki serilil bir yana davalar adeta kaplumbağa hızında ilerlemektedir. Davanın neticelenme süresi için boşanılan eşin Türkiye’de bir avukat tutup tutmayacağı hususunun belirlenmesi gerekiyor. Eğer boşanılan eş Türkiye’de açılacak davaya bizzat katılır veya kendini bir avukatla temsil ettirirse dava maksimum 2-3 ay içerisinde neticelenir. Ancak boşanılan eş davayı bizzat takip etmez veya Türkiye’de bir avukata vekaletname vermezse bu defa yurt dışına gönderilecek tebligatlardan dolayı davanın süre ortalama 1 yıla çıkar. Burada bizi tavsiyemiz boşanma işleminde hemen sonra mümkünse boşanılan eş ile iletişimin kesilmemesi ve Türkiye’de açılacak davada kendini bir avukatla temsil ettirmesinin sağlanmasıdır. Bu halde dava herhangi bir problem yaşanmadan 2-3 aylık bir sürede neticelenecek ve yurt dışında alınan boşanma kararı Türkiye’de de geçerli hale gelecektir.

Leave A Comment