Blog Detail

Tanıma Tenfiz Davası İçin Gerekli Evraklar

Dava Şartları ve Gerekli Evraklar

24 Şub , 2016,
admin
, , , ,
No Comments

 Yurt dışında boşanan vatandaşlarımızın bu boşanma işlemlerinin Türkiye’de geçerli olabilmesi için tanıma tenfiz davası açılması gerekmektedir. Tanıma tenfiz davası neticesinde boşanma kararı Türkiye’de de geçerli hale gelir.

Tanıma Tenfiz Davası İçin Gerekli Evraklar

            Tanıma tenfiz davasının açılabilmesi için kişinin bir kısım evrakları toparlaması gerekmektedir;

  •  Tanıma tenfiz davası açmak isteyen vatandaşımız öncelikle yurt dışında aldığı boşanma kararının aslını veya kararı veren mahkemece onaylanmış örneğini temin etmelidir. Bu evrak boşanma kararını veren mahkemeden alınabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus temin edilecek evrakın kararın aslı veya onaylanmış örneği olmalıdır. Sadece fotokopi olarak alınan evraklar bu davada kullanılamaz
  •  Boşanma kararının kesinleştiğine ilişkin karar üzerinde veya ayrı bir evrak olarak bulunan kesinleşme şerhi. Bu şerh ile kastedilen verilen boşanma kararın temyiz edilmeden veya temyiz edildikten sonra kesinleştiğini içerir ibare. Genel olarak “boşanma kararı ………. tarihte kesinleşmiştir.” şeklinde yazılır. Burada tarih genelde boşanma kararının verildiği tarihten daha ileride bir tarihtir. Bazı ülkelerde ise böyle bir ibare bulunmamaktadır. Örneğin ABD verdiği kararlardan kesinleşme tarihi ve ibaresi yerine “ARŞİVLENMİŞTİR” ibaresini kullanmaktadır. Türk mahkemeleri bazı durumlarda bu ibareleri geçersiz saymaktadır. Bu nedenle evrakları hazırlarken tarafımızdan destek alırsanız daha sağlıklı bir şekilde evraklarınızı hazırlayabilirsiniz. Tanimatenfizdavasi.com ekibi olarak bu evrakları hazırlarken herhangi bir ücret talep etmeden gerekli desteği sağlamaya hazırız.
  • Boşanma kararının arkasına vurulacak Apstille Şerhi. Bir ülkede verilmiş mahkeme kararlarının diğer ülkelerde de geçerli hale gelebilmesi için evrakta Apostille Şerhinin bulunması gerekir. Boşanma kararının arkasına vurulan ve içeriğin “ Convention De La Haye Du 5 Octobre 1961” şeklinde bir ibare bulunan şerhtir. Yurt dışı makamlarından alınan bütün evraklara Apostille Şerhi vurulması gerekmektedir. Alınan resmi evraklar ancak bu halde geçerlilik kazanabilir. Yapılan uluslararası sözleşmelerle bazı ülkelerden Apostille Şerhi istenmemektedir. Hangi ülkelerden Apostille Şerhi istenmediğine ilişkin bilgi almak için lütfen iletişim formunu kullanınız.
  • Açılacak tanıma tenfiz davasında kendinizi bir avukatla temsil ettirecekseniz vekaletname çıkarmanız gerekmektedir. Türkiye’de açılacak tanıma tenfiz davalarında avukat tutma zorunluluğu yoktur. Kişiler bizzat dosyalarını takip edebilirler. Ancak dava süreci, yapılacak işlemler, gerekli takibatın yapılması vb. işlemler için avukat tutmanız davayı hızlı ve sorunsuz olarak neticelendirmek bakımından daha doğru olacaktır. Çıkarılacak vekaletnameyi konsolosluktan çıkarabileceğiniz gibi vekaletname veren diğer kurumlardan da çıkarabilirsiniz. Diğer kurumlardan alınacak vekaletname yabancı dilde olacağından dolayı Türkçe’ye çevirerek konsolosluk onayı almalısınız. Ayrıca diğer kuruluşlardan alınacak vekaletname arkasına Apostille Şerhi vurulmalıdır. Ancak konsolosluktan alınacak vekaletname de bu tür işlemler yapmaya gerek yok.

Yukarıda anlatılan evrakların toparlanması süreçlerinden iletişim formunu kullanarak tarafımızdan destek alabilirsiniz.

Tanıma Tenfiz Davası İçin Gerekli Evraklar

Leave A Comment