Blog Detail

Almanya'da Boşanma

Almanya’da Boşanma

24 Şub , 2016,
admin
, , ,
No Comments

Almanya’ da yaşayan Türk vatandaşları boşanma işlemlerini neticelendirmesine rağmen Türkiye’ de evli gözükmeye devam etmektedir. Çünkü devletlerin kendi mahkemelerinin vermiş olduğu boşanma kararları tanıma tenfiz davası açılmadığı takdirde Türkiye’ de hüküm ihtiva etmemektedir. Bu durum Milletlerarası Özel Hukuk gereğince Türkiye’ de boşanmanın tanınması ve tenfizi davasının açılmasını zaruri kılmaktadır. Almanya’da Boşanma yapan kişiler bu noktada mutlaka tanıma tenfiz davası açmalıdırlar.

Almanya’ da ikamet eden Türklerin başka bir Türk vatandaşıyla yahut yabancı ülke vatandaşıyla evliliğini Almanya’ da noktalaması ve boşanması nedeniyle tanıma tenfiz davası açmaması durumunda aleyhe bazı hukuki sonuçlar ortaya çıkmaktadır:

1-) Almanya’ da boşanma nedeniyle Türkiye’ de boşanmanın tanınması ve tenfizi davası açılmadığı takdirde eski eşinizin yasal mirasçılık statüsü devam etmektedir.

2-) Almanya’ da boşanmanıza rağmen Türkiye’ de tanıma-tenfiz davası açmadığınız takdirde Türk kurumları nezdinde evli gözükmeye devam edersiniz. Bu nedenle tekrar evlenmek istediğiniz takdirde memurlar tarafından  ‘Siz zaten evli gözüküyorsunuz, bu nedenle evlenemezsiniz!’ şeklinde olumsuz olarak bilgilendirilirsiniz.

Tarafımıza yapılan başvurular neticesinde çoğu bireyin tanıma tenfiz davasından haberi dahi olmadığı açıkça ortaya çıkmaktadır. Kimi zaman ise bireyler daha sonra gerekenleri yaparım düşüncesiyle tanıma tenfiz davası açmayı geciktirmektedir.

Boşanmanın tanınması ve tenfizi davası için gerekli evrakların tarafınızca toplanması sonrasında tanıma tenfiz avukatı vasıtasıyla işlemlerinizi tamamlamanız yeterli olacaktır. Unutmayınız ki, tanıma tenfiz davası açılmadan herhangi bir kuruma başvuru yaparak bu problemi çözemezsiniz. Başvuru yaptığınız takdirde dahi size dava açmanız gerektiği aktarılacaktır.

Almanya’da Boşanma nedeniyle tanıma tenfiz davasında gerekli belgeler nelerdir?

1-)Almanya’da Boşanma ile ilgili verilen Almanca mahkeme kararının ıslak imzalı aslı

2-) Almanya’da Boşanma verilen mahkeme kararının kesinleştiğini gösterir şerh yahut belge

3-) Almanya’ da verilen mahkeme kararına ve kesinleşme şerhi yahut belgesine Almanya Mahkemesi veya yetkili makamca 1961 Lahey Konvansiyonu’ na göre Apostille evrakı eklenmesi

4-) Almanya mahkemesinin vermiş olduğu kararın, kesinleşme şerhinin ve apostille tasdikinin yeminli Türkçe tercümana çevirisi

5-) Yeminli tercümeye konsolosluk onayı( Almanya’ da yer alan konsolosluklardan yeminli Türkçe tercümanlar hakkında bilgi alabilirsiniz.)

6-) Avukatınıza verilecek özel tanıma tenfiz vekâletnamesi( Bu vekaletname sadece tanıma-tenfiz için verilecek olup başkaca bir işlem için kullanılamaz.)

Almanya’da Boşanma ve bu boşanmaya ilişkin kararların tanınması ve tenfizi davası için Türkiye’ ye gelmenize gerek yoktur. Davayı avukatınız vasıtasıyla neticelendirebilirsiniz.

Leave A Comment