Author Archives: admin

Tanıma Tenfiz Davasında Nasıl Çalışıyoruz

Tanıma Tenfiz Davasında Nasıl Çalışıyoruz?

23 Şub , 2016,
admin
No Comments

Boşanmanın tanınması ve tenfizi davası şekli bir dava olması, Aile Hukuku’nun ve Milletlerarası Özel Hukuku’nun birlikte ele alınması bakımından diğer davalardan farklılık göstermektedir. Bu farklılık sadece tanıma tenfiz davasının görülmesi bakımından ortaya çıkmamaktadır. Çoğu zaman yurtdışında boşanmanın akabinde taraflar yurt dışında ikamet etmeye devam etmekte ve çalışmakta olduğundan dolayı Türkiye’ de açılacak dava ile bizzat ilgilenememektedir. Ayrıca saat farkı, hukuk sisteminin farklılığı yurt dışında yaşayan tanıma tenfiz davasının taraflarını da olumsuz etkileyebilmektedir.

Tanıma Tenfiz Davasında Nasıl Çalışıyoruz?

Dava için gerekli evrakların toparlanması, Türkiye’ de açılacak tanıma tenfiz davası için hukuki bilgilendirme, dava masrafları ve avukatlık ücretleri, dava süresi, derdest dava hakkında süreç bilgileri gibi hususlarda iyi bir tanıma tenfiz avukatının önemi ortaya çıkmaktadır.

Tanıma tenfiz davasında çalışma biçimimiz nedir?

  1. Tanıma tenfiz davası açılmasının hemen öncesinde gerekli belgelerin neler olduğu konusunda detaylı bilgilendirme yapmaktayız.

  2. Gerekli evrakların hangi kurumlardan toplanacağı konusunda doğru yönlendirmelerde bulunarak zaman kaybını önlemekteyiz.

  3. Toplanan tanıma tenfiz davası evraklarının asılları dava için Türkiye’ ye gönderilmek zorundadır. Evrakların gönderilmesinden hemen öncesinde taratıp mail atılmasını talep ettiğimizden eksiklik olup olmadığını anında teşhis edebiliriz. Böylelikle eksik evrak gönderilmesi yahut gönderilen evrak asılları üzerinde eksikliklerin ve zaman kaybının önüne geçmiş oluyoruz.

  4. Standart olarak, yapılan her işlemde aynı gün içerisinde mail vasıtasıyla detaylı bilgilendirme yaparız.  Talep halinde ise telefonla iletişime geçeriz.

  5. Dava ile ilgili süreci mailboxınızda an be an takip etme imkanına sahip olduğunuz gibi neticelenmesi, yapılan hukuki işlemler ve neden yapıldığı gibi hususlarda bilgi vermenin yanı sıra aklınıza takılan soruları da süreç içerisinde cevaplarız.

  6. Tanıma tenfiz davası haricinde hukuki seçenekler hakkında sizi bilgilendiririz.

  7. Tanıma tenfiz davası mahiyeti icabı süreç, sabır ve ilgiyi gerektirir. Kimi zaman tanıma tenfiz davası açmak isteyenlerin gerekli evrakları toplaması bir hayli zaman alabilmektedir. Bu süreç içerisinde doğru bir yönetim, ilgi ve yönlendirme büyük önem arz eder.

  8. Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, İsviçre, Avustralya, Bulgaristan, Fransa, ABD, İtalya, Rusya başta olmak üzere 70 e yakın ülkeden boşanma tanıma tenfiz davası açmak isteyenlere kaliteli hizmet vermekteyiz.

Hollanda boşanma tanıma tenfiz davası

Hollanda Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Şub , 2016,
admin
, , , ,
No Comments

Hollanda’ nın; Amsterdam, Rotterdam, Lahey, Utrecht, Eindhoven, Tilburg, Almere, Groningen, Breda, Nijmegen, Apeldoorn, Enschede, Haarlem, Arnhem, Zaanstad, Amersfoort, Haarlemmermeer, ‘s-Hertogenbosch, Zoetermeer, Dordrecht, Maastricht, Leiden, Zwolle, Emmen, Ede, Westland, Deventer, Delft, Sittard-Geleen, Alkmaar, Leeuwarden, Venlo, Heerlen, Helmond, Hilversum, Hengelo, Amstelveen, Purmerend, Roosendaal, Oss, Schiedam, Spijkenisse, Lelystad, Leidschendam-Voorburg, Almelo, Alphen aan den Rijn, Gouda, Vlaardingen, Hoorn, Velsen, Bergen op Zoom, Assen, Capelle aan den IJssel, Veenendaal, Nieuwegein, Katwijk, Zeist, Hardenberg, Den Helder, Doetinchem, Terneuzen, Smallingerland, Hoogeveen, Roermond, Oosterhout, Barneyeld, Heerhugowaard isimli şehir ve bölgelerinde mahkemeye başvurarak boşanan Türk asıllı yahut T.C. vatandaşlarının Hollanda da boşandıkları eşlerinin T.C. vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın Türkiye’ de tanıma tenfiz davası açması gerekmektedir, zorunludur. Hollanda Boşanma Tanıma Tenfiz Davası ile ilgili yürütülecek hukuki süreç hakkında bu yazımızda ayrıntılı bilgiler vereceğiz.

 Hollanda boşanma tanıma tenfiz davası 

Örneğin, taraflardan birinin Hollanda vatandaşı, diğerinin de Türkiye vatandaşı olduğunu ve yıllardan beri yurtdışında yaşadığını varsayalım. Hollanda da tarafların boşanması durumunda Hollanda boşanma tanıma tenfiz davası Türkiye’ de açmak ve neticelendirmek gerekecektir. Aksi takdirde Türk vatandaşı olan ve Hollanda’ da boşanan eşin boşandığı Türkiye’ de kabul edilmeyecektir. Bu nedenle tekrar evlilik yapılamayabilir. Tarafımıza yapılan başvurularda başvuranların birçoğunun yeni evlilik yapmak istemeleri üzerine tanıma tenfiz davasından haberdar olduğunu söyleyebiliriz. Boşanmanın tanınması ve tenfizi davası Türkiye’de evlenen yahut yurtdışında evlenen çiftlerin yurtdışında boşanması durumunda zorunludur. Çiftlerin Türkiye’ de boşanması durumunda tanıma tenfiz davası açmaya gerek kalmamaktadır.

Hollanda da boşandıktan sonra tanıma tenfiz davası için ne gereklidir?

Hollanda da mahkemece verilen boşanma kararının aslını muhafaza ediniz.

Hollanda da mahkemece verilen boşanma kararının aslında ‘’ bu karar …………. Tarihinde kesinleşmiştir.’’ şeklindeki kesinleşme şerhinin olup olmadığını kontrol edin. Kesinleşme şerhi bazı durumlarda ayrı bir sayfa şeklinde de mahkemeler tarafından verilebilmektedir.

Hollanda da verilmiş boşanma kararının arkasına mahkemeden yahut mahkemeden öğrenebileceğiniz kurumdan mutlaka Apostille Şerhi alın. Kesinleşme şerhi boşanma kararının aslının üstünde belirtilmek yerine ayrıca verildi ise o evrak için de Apostille Şerhi almalısınız. Apostille şerhi genellikle karar asıllarının arkasına verilmektedir.

Hollanda Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Belgeleri

Hollanda da verilen boşanma kararının aslını, kesinleşme şerhini ve Apostille şerhini yeminli Türkçe tercüman aracılığı ile Türkçe’ ye tercüme ettirin. Tanıma tenfiz davası için olacağını belirtin. Konsolosluk yakınlarında mutlaka tanıma tenfiz davaları için sürekli tercüme yapan ofisler bulunmaktadır. Gerekirse konsolosluklardan da bilgi alabilirsiniz. Hollanda’ da boşanma ve tanıma tenfiz için Türkçe’ ye tercümesi yapılan metinde mutlaka tercümanın kaşesi bulunmalıdır.

Tercüme ettirdiğiniz boşanma kararı ve tercümesi ile birlikte konsolosluğa gidebilir ve evrak üstüne onay alabilirsiniz. Başka bir deyişle, yeminli Türkçe tercümenin Konsolosluk yahut noter tarafından onaylanması gerekmektedir. Hollanda boşanma tanıma tenfiz davası için mümkünse konsolosluk tarafından yapılan tercüme onayını tercih edin.

Tanıma tenfiz davası ile ilgili Türkiye’ de uzman bir tanıma tenfiz avukatı aracılığı ile davanızı yürütmenizde fayda vardır. Avukat vekaletnamesini de konsolosluktan çıkartabilirsiniz.

Hollanda boşanma tanıma tenfiz davası 2016

Tanıma Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer

Tanıma Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer?

Şub , 2016,
admin
, , ,
No Comments

Yurtdışında mahkemelerce verilen boşanma kararlarının Türkiye’ de geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açılması şarttır. Peki, tanıma tenfiz davası ne kadar sürer diyenler açsından bu süreçte izlenmesi gereken yollar nelerdir?

Tanıma Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer

Boşanmanın tanınması ve tenfizi davası için gerekli belgelerin tamamlanması sonucunda tanıma tenfiz davası açıldığında dava sürecini belirleyecek olan bazı unsurlar vardır. Bunlar mahkemeye sunulan gerekli belgelerde eksikliğin olup olmadığı ve her iki tarafın da Türkiye’ de avukata vekalet verip vermediğidir.

Şayet boşanma tanıma tenfiz için gereken evraklarda problem yok ise tarafların her ikisi de Türkiye’ de avukat ile temsil edilecekler ise tanıma tenfiz davası 1 hafta ile 3 ay arasında neticelenmekte ve kesinleşmektedir.

Yurtdışında boşanan eşlerden sadece bir tanesi avukat ile temsil ediliyor ise davaya bakmakla yetkili ve görevli mahkeme tarafından yurtdışındaki diğer eşe tebligat yapılması zorunluluğu bulunduğundan süreç daha uzun olmaktadır. Üstelik dava dilekçesi ve tensip zaptının yurt dışına tebliği tek başına yeterli olmadığı gibi gerekçeli tanıma tenfiz davası kararının da yurtdışındaki diğer eşe tebliği mecburidir.

Tek taraflı avukat vekaletnamesi ile dava sürecinin ne kadar zamanda neticeleneceği diğer eşin bulunduğu ülkeye göre değişmektedir. Örneğin Almanya’ ya yapılacak tebligatlar ile ABD’ ye yapılacak tebligatların süreç bakımından etkisi iki ayrı tanıma tenfiz davasında da farklı olacak olup ABD’ ye yapılacak tebligatlar o davanın sürecinin daha uzun olmasına neden olacaktır. Tek taraflı avukat vekaletnamesi olduğu takdirde boşanma tanıma tenfiz davası süreci yaklaşık olarak 1 yılı bulabilmektedir.

Tanıma tenfiz davasında boşanan eşler arasındaki diyalog devam ettiği takdirde iki tarafında avukat ile temsil edilmesi dava sürecinin en kısa zamanda bitmesi anlamına gelmektedir. Ayrıca yurtdışında boşanan eşlerin dava için Türkiye’ ye bizzat gelmesine gerek kalmamaktadır. Dava için gerekli evrakları kargo vasıtasıyla göndermeleri ve bulundukları ülkedeki konsolosluktan boşanmanın tanınması ve tenfizi davası için avukat vekaletnameleri çıkartmaları yeterlidir. Boşanmanın tanınması ve tenfizi davası için çıkartılacak vekaletname mutlaka fotoğraflı olmalıdır ve boşanma davası açmak için gereken yetkilerin yanı sıra tanıma tenfiz davası açmaya, kabule gibi yetkileri mutlaka içermelidir.