Author Archives: admin

Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

24 Şub , 2016,
admin
, , , ,
No Comments

Yurt dışında yaşayan milyonlarca Türk vatandaşı bulunmaktadır. Bu vatandaşlarımız gerek çalışmak amacıyla gerek yabancı uyruklu bir kişi ile evlendikten sonra yurt dışına çıkmışlardır. Hayatlarının bir kısmını veya tamamını yurt dışında geçiren vatandaşlarımız boşanma işlemlerini de doğal olarak yurt dışında gerçekleştirmektedirler. Yurt dışında boşanan vatandaşlar yıllar sonra Türkiye’ye döndüklerinde hala evli göründüklerini fark etmekte ve çok ciddi problemler yaşamaktadırlar. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının bu boşanma işlemlerinin Türkiye’de de geçerli olabilmesi için tanıma veya tenfiz davası açılmalıdır. Ancak bu dava neticesinde yurt dışında alınan boşanma kararı Türkiye’de geçerli hale gelir.

            Tanıma tenfiz davası hukuk sistemi içerisinde ki en teknik davalardan biridir. Ülkelerin kendi hukuk sistemlerinin genel prensiplerini korumak amacıyla yabancı ülkelerde verilen kararların bir nevi şeklen kontrol edilmesidir. Bu nedenle dava içerisinde toplanan evrakların çok dikkatli incelenmesi ve istenen tüm evrakların doğru olarak toplanması davanın kazanılması açısından en büyük önceliktir.

            Tanıma tenfiz davasının varlığından yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çok büyük bir kısmı habersizdir. Bir kısmı yaşadığı ülkede kulaktan dolma bilgilerden ancak asıl çoğunluk ise Türkiye’ye gelip herhangi bir işlem (evlilik vs.) yapmak istedikleri zaman bu davanın varlığını öğrenmektedirler. Tanimatenfizdavasi.com ekibi olarak en büyük önceliğimiz bu dava ile ilgili olarak vatandaşlarımızın farkındalığını arttırmaktadır. Zira bir kısım vatandaşlarımızın boşanmalarının üzerinden neredeyse 20 yıl geçmiş ve geçen süre gerekli  evrakların toparlanması imkansız hale getirmektedir. Burada bizim vatandaşlara önerimiz yurt dışında boşanma işlemi gerçekleştikten hemen sonra tanıma tenfiz davasını neticelendirmektir. Zira aradan herhangi bir süre geçmediği için evrakların toparlanması çok daha kolaydır. Evrakları toparlayan vatandaşlarımız evrakların teyidi için tarafımızdan destek alabilirler. Zira bu evraklar belirttiğimiz gibi davanın kazanılması için gerekli olan en önemli şarttır. Doğru ve eksiksiz olarak toparlanan evrakların ardından iyi bir avukatla davanın sonuçlandırılmama ihtimali neredeyse yoktur. Burada gerekli olan evrakları bir sonraki yazımızda tarafınıza anlatacağız. Burada davanın genel esasları hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

            Tanıma tenfiz davası belirttiğimiz gibi şekli bir davadır. Davayı açmak isteyen şahsın Türkiye’de bir avukatı var ise dava için Türkiye’ye gelmesine lüzum yoktur. Yurt dışında yaşayan vatandaşımız çıkaracağı bir vekaletname ile konusunda uzman bir avukatın davayı neticelendirmesi isteyebilir. Bu avukat davayı neticelendirirken yurt dışında yaşayan vatandaşımızın Türkiye’ye gelmesine gerek yoktur.

            Yurt dışında neredeyse birkaç saatte boşanan vatandaşlarımız aynı hızlı yargılamayı Türkiye’den de beklemektedirler. Ancak mahkemelerimizin iş yoğunluğu dikkate alındığında yurt dışındaki serilil bir yana davalar adeta kaplumbağa hızında ilerlemektedir. Davanın neticelenme süresi için boşanılan eşin Türkiye’de bir avukat tutup tutmayacağı hususunun belirlenmesi gerekiyor. Eğer boşanılan eş Türkiye’de açılacak davaya bizzat katılır veya kendini bir avukatla temsil ettirirse dava maksimum 2-3 ay içerisinde neticelenir. Ancak boşanılan eş davayı bizzat takip etmez veya Türkiye’de bir avukata vekaletname vermezse bu defa yurt dışına gönderilecek tebligatlardan dolayı davanın süre ortalama 1 yıla çıkar. Burada bizi tavsiyemiz boşanma işleminde hemen sonra mümkünse boşanılan eş ile iletişimin kesilmemesi ve Türkiye’de açılacak davada kendini bir avukatla temsil ettirmesinin sağlanmasıdır. Bu halde dava herhangi bir problem yaşanmadan 2-3 aylık bir sürede neticelenecek ve yurt dışında alınan boşanma kararı Türkiye’de de geçerli hale gelecektir.

Almanya'da Boşanma

Almanya’da Boşanma

Şub , 2016,
admin
, , ,
No Comments

Almanya’ da yaşayan Türk vatandaşları boşanma işlemlerini neticelendirmesine rağmen Türkiye’ de evli gözükmeye devam etmektedir. Çünkü devletlerin kendi mahkemelerinin vermiş olduğu boşanma kararları tanıma tenfiz davası açılmadığı takdirde Türkiye’ de hüküm ihtiva etmemektedir. Bu durum Milletlerarası Özel Hukuk gereğince Türkiye’ de boşanmanın tanınması ve tenfizi davasının açılmasını zaruri kılmaktadır. Almanya’da Boşanma yapan kişiler bu noktada mutlaka tanıma tenfiz davası açmalıdırlar.

Almanya’ da ikamet eden Türklerin başka bir Türk vatandaşıyla yahut yabancı ülke vatandaşıyla evliliğini Almanya’ da noktalaması ve boşanması nedeniyle tanıma tenfiz davası açmaması durumunda aleyhe bazı hukuki sonuçlar ortaya çıkmaktadır:

1-) Almanya’ da boşanma nedeniyle Türkiye’ de boşanmanın tanınması ve tenfizi davası açılmadığı takdirde eski eşinizin yasal mirasçılık statüsü devam etmektedir.

2-) Almanya’ da boşanmanıza rağmen Türkiye’ de tanıma-tenfiz davası açmadığınız takdirde Türk kurumları nezdinde evli gözükmeye devam edersiniz. Bu nedenle tekrar evlenmek istediğiniz takdirde memurlar tarafından  ‘Siz zaten evli gözüküyorsunuz, bu nedenle evlenemezsiniz!’ şeklinde olumsuz olarak bilgilendirilirsiniz.

Tarafımıza yapılan başvurular neticesinde çoğu bireyin tanıma tenfiz davasından haberi dahi olmadığı açıkça ortaya çıkmaktadır. Kimi zaman ise bireyler daha sonra gerekenleri yaparım düşüncesiyle tanıma tenfiz davası açmayı geciktirmektedir.

Boşanmanın tanınması ve tenfizi davası için gerekli evrakların tarafınızca toplanması sonrasında tanıma tenfiz avukatı vasıtasıyla işlemlerinizi tamamlamanız yeterli olacaktır. Unutmayınız ki, tanıma tenfiz davası açılmadan herhangi bir kuruma başvuru yaparak bu problemi çözemezsiniz. Başvuru yaptığınız takdirde dahi size dava açmanız gerektiği aktarılacaktır.

Almanya’da Boşanma nedeniyle tanıma tenfiz davasında gerekli belgeler nelerdir?

1-)Almanya’da Boşanma ile ilgili verilen Almanca mahkeme kararının ıslak imzalı aslı

2-) Almanya’da Boşanma verilen mahkeme kararının kesinleştiğini gösterir şerh yahut belge

3-) Almanya’ da verilen mahkeme kararına ve kesinleşme şerhi yahut belgesine Almanya Mahkemesi veya yetkili makamca 1961 Lahey Konvansiyonu’ na göre Apostille evrakı eklenmesi

4-) Almanya mahkemesinin vermiş olduğu kararın, kesinleşme şerhinin ve apostille tasdikinin yeminli Türkçe tercümana çevirisi

5-) Yeminli tercümeye konsolosluk onayı( Almanya’ da yer alan konsolosluklardan yeminli Türkçe tercümanlar hakkında bilgi alabilirsiniz.)

6-) Avukatınıza verilecek özel tanıma tenfiz vekâletnamesi( Bu vekaletname sadece tanıma-tenfiz için verilecek olup başkaca bir işlem için kullanılamaz.)

Almanya’da Boşanma ve bu boşanmaya ilişkin kararların tanınması ve tenfizi davası için Türkiye’ ye gelmenize gerek yoktur. Davayı avukatınız vasıtasıyla neticelendirebilirsiniz.

Apostille Şerhi

Apostille Şerhi Nedir?

Şub , 2016,
admin
, , , ,
No Comments

Tanıma tenfiz davaları açılırken gerekli olan evrakları daha önceki yazılarımızda belirtmiştik. Yabancı ülkelerden alınan mahkeme kararlarının Türkiye’de geçerlilik taşıması için Apostille Şerhine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu şerh bir uluslarlarası anlaşma ile kabul edilmiştir. Mantığını anlatmaya çalışırsak yabancı bir ülkede alınan mahkeme kararının Türkiye’de yürürlüğe girebilmesi için arkasına Apostille Şerhi denilen bir mührün vurulması gerekmektedir. Apostille Şerhi hakkında bu yazımızda tanıma tenfiz davası için gerekli belgelerin önemine değineceğiz.

Apostille Şerhi Nedir

1961 Lahey Konvansiyonu’nda kabul edilen apostille şerhi birkaç istisna ülke dışında tanıma tenfiz davasının olmazsa olmaz evraklarından biridir. Türkiye ile bazı ülkeler arasında Apostille Şerhinin aranmayacağına ilişkin anlaşmalar yapılmıştır. Ancak bu ülkeler dışından kalan ülkelerin tamamından apostille şerhi talep edilmektedir. Apostille şerhinin olmadığı evraklar Türkiye’de geçerli kabul edilmemektedir.

Apostille Şerhi’nin anlamak çok kolaydır. Öncelikle talep edilen ülkenin dilinde yazılmalıdır. Ancak şerh içerisinde Convention de La Haye du 5 Octobre 1961 şeklinde bir Fransızca ibare bulunmaktadır. Şerh hangi dilde yazılırsa yazılsın yukarıda yazdığım Fransızca ibarenin bulunması şarttır. Ayrıca kararın verildiği ülke, şerhi imzalayan kişinin adı, şerhi imzalayan kişinin görevi, şerhe basılan mührün ait olduğu makam, tasdik edildiği yer, tasdik edildiği tarih, şerhi düzenleyen makam, apostille numarası ve apostili düzenleyen yetkilinin imzası şerh üzerinde bulunmalıdır. Yurtdışından alınan resmi belgelerin tamamında apostille şerhi bulunmalıdır.

Apostille Şerhi Nasıl Alınır

Apostille Şerhini verecek makamlar ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Örneğin Türkiye’de idari belgeler için Valilikler, adli belgeler için ise adli yargı ilk derece komisyonları Apostille Şerhi verebilirler. Bu nedenle tanıma tenfiz davası için apostille şerhi alacak kişilerin bulundukları ülke yetkililerinden bilgi almaları daha sağlıklı ve doğru olacaktır.

Yukarıda belirttiğimiz gibi bazı ülkeler ile Türkiye arasında yapılan uluslararası sözleşmeler gereğince bu ülkelerin resmi evrakların apostille şerhi aranmamaktadır. Bu ülkeler; Hırvatistan, Gürcistan, Ukrayna, Rusya, Arnavutluk, Avusturya, Tacikistan, Macaristan, Kuveyt, Litvanya, Makedonya’dır. Yapılan uluslararası anlaşmalarla bu ülkelerin sayısı her geçen gün değişmektedir. Bu nedenle lütfen evraklarınıza apostille şerhi almadan önce bizimle iletişime geçiniz.

 

Tanıma Tenfiz Avukatı

Tanıma Tenfiz Avukatı

Şub , 2016,
admin
, , ,
one comments

Türkiye’de evlenen yahut yurtdışında evlenmekle birlikte konsolosluğa veya Türk makamlarına bildirimde bulunan Türk asıllı kimselerin veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurtdışında boşanması durumunda Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açması gerekmektedir. Tanıma Tenfiz Avukatı hakkında bu yazımızda vekalet verilecek olan avukatın önemi hususuna değineceğiz.

Türkiye’de açılacak olan boşanmanın tanınması ve tenfizi davası niteliği itibariyle Milletlerarası Özel Hukuk mevzuatına ve Aile Hukuku mevzuatına tabidir.

Tanıma Tenfiz Avukatı

Bu tip bir dava ile ilgilenen avukatlara halk arasında tanıma tenfiz avukatı denmektedir. Tanıma tenfiz avukatı şekli bir yargılama olan boşanmanın tanınması ve tenfizi davasında dava öncesi danışmanlık hizmeti vermekte olup tanıma tenfiz davasında gerekli evrakların usulüne uygun olarak gerekli makamlardan toplanıp toplanmadığını denetlemekte, yön gösterici bir biçimde bilgilendirme yapmakta ve dava öncesi hazırlığın sağlıklı bir biçimde tamamlanması sağlamaktadır.

Sonraki aşama ise dava aşamasıdır. Tanıma tenfiz avukatı dava aşamasındaki talep ve beyanları ile aydınlatılması ve izah edilmesi gereken noktaları mahkemeye aktardığı gibi dava sürecinin en kısa sürede neticelendirilmesinde talepleri ile büyük rol oynamaktadır.

Tanıma tenfiz avukatının dava sürecinin yanı sıra diğer bir önemi ise müvekkili olan davacının veya davalının mahkemede bulunma zorunluluğunu bertaraf etmesidir. Diğer bir ifadeyle tanıma tenfiz avukatı ile temsil ediliyorsanız mahkemede hazır bulunmanıza, duruşma veya duruşmalara katılmanıza gerek kalmamaktadır. Tanıma tenfiz davası açmak isteyen kişilerin büyük bir bölümü yurtdışında yaşadığından dolayı Türkiye’ye dava için gelmek ve gitmek de ayrıca bir maddi külfet oluşturmaktadır. Dava işlemlerinin takibi ise imkansız hale gelmektedir. Bu nedenle tanıma tenfiz avukatları ile birlikte sürecin yönetilmesinde fayda olacaktır.

Tanıma tenfiz avukatının araştırması yapılırken vekilin daha öncesinde tanıma ve tenfiz davaları ile ilgilenip ilgilenmediği, tanıma tenfiz davasındaki hakimiyeti, sizi yeterince bilgilendirip bilgilendirmediği ve sistemli bir biçimde çalışıp çalışılmadığı araştırılmalı ve doğru analiz edilmelidir. İyi bir tanıma tenfiz avukatı sizi belki de yıllarca sürebilecek bir davadan adeta kurtarabilmektedir. Bu nedenle avukat araştırması yapılırken internet vasıtasıyla da avukat hakkında bilgi toplamakta fayda olacaktır.

Boşanma tanıma tenfiz davası sistematik ve doğru bir yönetim gerektirir. Tanıma tenfiz avukatı ve tanıma tenfiz davası ile ilgili soru ve yorumlarını iletişim bilgilerimizden bizimle paylaşabilirsiniz!

Boşanmanın Tanınması Davası

Boşanmanın Tanınması Davası Nedir?

Şub , 2016,
admin
, , ,
No Comments

Yurtdışında boşanan kimselerin Türk vatandaşı olmaları yahut Türk asıllı ( Türk isim veya soyisme sahip bulunmaları veya mavi kartı bulunması) olmaları durumunda Türkiye’ de boşanmış sayılabilmeleri için boşanmanın tanınması davası açması gereklidir.

Boşanmanın tanınması davası neden gereklidir?

Yurtdışında görülen boşanma davası neticesinde eşler bulundukları ülke bakımından boşanmış olarak kabul edilirler. Ancak Türkiye boşanmış olarak kabul edilmediklerinden dolayı nüfus sisteminde evli olarak gözükürler. Bu durumda yurtdışında boşanılmasına rağmen yeni bir evlilik yapılması mümkün olamadığı gibi boşanılan eş yasal olarak mirasçı olmaya da devam edecektir.

Türk Kanunları gereği Türkiye’ de de boşanmış olarak kabul görebilmek için yurtdışındaki boşanmanın tanınması davasının açılması mecburidir. Aksi takdirde Türk kurumlarına yapılacak herhangi bir başvuru yahut verilecek bir dilekçe ile bu işlem yapılamamaktadır.

Genellikle boşanmanın tanınması davası açması gereken Türk vatandaşları yahut Türk asıllı kişiler yurtdışında ikamet etmektedir. Bu nedenle de davayı bizzat açmaları çoğu zaman mümkün olamayacaktır. Ayrıca boşanmanın tanınması davası için gerekli evraklar yurt dışındaki boşanma kararını veren mahkemeden temin edileceği için Türkiye de bulunmaları da aynı zamanda sorun teşkil edebilecektir.

Boşanmanın Tanınması Davası Avukatı

Tanıma tenfiz davaları Milletlerarası Özel Hukuk ve Aile Hukuku’ nu ilgilendirdiğinden uzmanlık gerektirmektedir. Bu nedenle tanıma tenfiz davaları ile sıkça ilgilenen bir tanıma tenfiz avukatının araştırılması ve boşanmanın tanınması davası bakımından destek alınması gerekecektir. Zira bu tip davalar şekli nitelikte olup dava için gerekli evrakların Milletlerarası Özel Hukuk gereğince eksiksiz olarak hazırlanması ve tanıma tenfiz davasının sürece hakim bir uzman tarafından yönetilmesi gerekecektir.

Bu tip davalarda destek alınabilecek İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde konunun uzmanları bulunduğu gibi ilgilendiği alan sadece tanıma tenfiz davası olan çok az sayıda da expert niteliğinde tanıma tenfiz avukatı da bulunmaktadır.

Mümkün ise boşanmanın tanınması davasını yurtdışında neticelenen boşanma davasından hemen sonra açmak gerekir. Aksi takdirde gerekli evrakların toplarlanmasında ciddi sıkıntılarla dahi karşılaşılabilecektir. Bu yüzden bireylerin yabancı mahkemede kesinleşen boşanma kararından sonra Türkiye’de açacağı tanıma tenfiz davası için hızlı hareket etmesi gerekir.

Türkiye'de Evlendim Yurtdışında Boşandım

Türkiye’de Evlendim Yurtdışında Boşandım

Şub , 2016,
admin
, , ,
No Comments

Gerek Dünya’nın globalleşmesi gerekse seyahat özgürlüğü sayesinde yurtdışına çıkmak, gezmek, yerleşmek günümüzde daha kolay bir hal aldı. İnsanlar doğdukları yer haricinde yaşayacakları yeri seçme hakkını daha aktif olarak kullanmaya başladı. Çeşitli nedenlerle, birden fazla yer görme ve yaşamın belli bir kısmını gördüğü ve tercih ettiği ülkede geçirme arzusu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının son dönemdeki yerleşme istatistiklerini gözle görülür bir biçimde etkiledi. Nitekim 1980li ve 1990lı yıllardaki yurtdışına yerleşen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının haricinde Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yurtdışına giriş çıkış yüzdelerinde büyük bir ivmenin ve artışın olduğu gözler önüne serilmiş oldu.

Türkiye’de Evlendim Yurtdışında Boşandım

Yurtdışına çıkmak ve yerleşmek aile hayatı ve aile olgusu üzerinde de doğrudan ve dolaylı olarak etkilerini göstermeye başlamıştır. Türkiye’ de evlenen kimseler yurtdışına yerleşmeleri neticesinde boşanma kararı aldıklarında, tarafların ikisinin de T.C. vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın bulundukları ülkede boşandıkları ve boşanabilecekleri görülmektedir. Türkiye’ de evlenip yurtdışında boşanan çiftler gerek tesadüfen gerekse araştırmaları sonucu Türkiye’de evli görünmeye devam ettiklerini öğrenmiştir. Bu da akıllara ‘’Türkiye’ de evlendim, Yurtdışında boşandım. Neden Türkiye’ de evli gözüküyorum?’’ sorunu getirmektedir.

Türkiye’ de evlenip yurtdışında boşandığınızda şayet T.C. vatandaşı iseniz Türkiye’ de boşanmanın tanınması ve tenfizi davası açmanız gerekmektedir. Boşanmanın tanınması ve tenfizi davası açmaksızın tekrar evlenmeniz mümkün değildir. Boşanmanın tanınması ve tenfizi davası açmak yerine Nüfus Müdürlüğü, Konsolosluk vb. devlet kurumlarına yapacağınız bildirim ve başvurular ile boşandığınızı kanıtlamanız maalesef ki mümkün değildir. Bu nedenle başta Nüfus Müdürlükleri ve Konsolosluklar yapılan başvuruları boşanmanın tanınması ve tenfizi davası açılması gerektiğini bildirerek reddetmektedir.

Türkiye’de Evlendim Yurtdışında Boşandım Ne Yapmalıyım

Tanıma tenfiz davası açarak yurtdışında boşanmanızın Türkiye’de de geçerli kabul edilmesini sağlayabilirsiniz. Aksi takdirde evli görünmeye devam etmek ve tekrar evlenememek tek sonuç olmayacaktır. Boşandığınız eşiniz Türkiye’de sizin yasal mirasçınız olarak görünmeye devam edecektir.

Tanıma ve tenfiz davasının yurtdışında verilmiş boşanma ilamlarına etkisinin kaynağı Milletlerarası Özel Hukuk hükümlerine dayanmaktadır. Her devlet mahkemelerinin vermiş olduğu boşanma kararları sadece o ülkede bağlayıcıdır. Tanıma tenfiz davası verilen boşanma hükmünün Türk Medeni Kanunu ve sair mevzuata göre onaylanması ve Türk Hukuk Sistemine uygunluğunun denetlenmesi amacıyla görülen bir dava türüdür. Bu davayı gerekli tanıma tenfiz evraklarının onaylanmasına ve denetimine yönelik şekli bir dava türü olarak düşünebilirsiniz.

Tanıma Tenfiz Davası İçin Gerekli Evraklar

Dava Şartları ve Gerekli Evraklar

Şub , 2016,
admin
, , , ,
No Comments

 Yurt dışında boşanan vatandaşlarımızın bu boşanma işlemlerinin Türkiye’de geçerli olabilmesi için tanıma tenfiz davası açılması gerekmektedir. Tanıma tenfiz davası neticesinde boşanma kararı Türkiye’de de geçerli hale gelir.

Tanıma Tenfiz Davası İçin Gerekli Evraklar

            Tanıma tenfiz davasının açılabilmesi için kişinin bir kısım evrakları toparlaması gerekmektedir;

  •  Tanıma tenfiz davası açmak isteyen vatandaşımız öncelikle yurt dışında aldığı boşanma kararının aslını veya kararı veren mahkemece onaylanmış örneğini temin etmelidir. Bu evrak boşanma kararını veren mahkemeden alınabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus temin edilecek evrakın kararın aslı veya onaylanmış örneği olmalıdır. Sadece fotokopi olarak alınan evraklar bu davada kullanılamaz
  •  Boşanma kararının kesinleştiğine ilişkin karar üzerinde veya ayrı bir evrak olarak bulunan kesinleşme şerhi. Bu şerh ile kastedilen verilen boşanma kararın temyiz edilmeden veya temyiz edildikten sonra kesinleştiğini içerir ibare. Genel olarak “boşanma kararı ………. tarihte kesinleşmiştir.” şeklinde yazılır. Burada tarih genelde boşanma kararının verildiği tarihten daha ileride bir tarihtir. Bazı ülkelerde ise böyle bir ibare bulunmamaktadır. Örneğin ABD verdiği kararlardan kesinleşme tarihi ve ibaresi yerine “ARŞİVLENMİŞTİR” ibaresini kullanmaktadır. Türk mahkemeleri bazı durumlarda bu ibareleri geçersiz saymaktadır. Bu nedenle evrakları hazırlarken tarafımızdan destek alırsanız daha sağlıklı bir şekilde evraklarınızı hazırlayabilirsiniz. Tanimatenfizdavasi.com ekibi olarak bu evrakları hazırlarken herhangi bir ücret talep etmeden gerekli desteği sağlamaya hazırız.
  • Boşanma kararının arkasına vurulacak Apstille Şerhi. Bir ülkede verilmiş mahkeme kararlarının diğer ülkelerde de geçerli hale gelebilmesi için evrakta Apostille Şerhinin bulunması gerekir. Boşanma kararının arkasına vurulan ve içeriğin “ Convention De La Haye Du 5 Octobre 1961” şeklinde bir ibare bulunan şerhtir. Yurt dışı makamlarından alınan bütün evraklara Apostille Şerhi vurulması gerekmektedir. Alınan resmi evraklar ancak bu halde geçerlilik kazanabilir. Yapılan uluslararası sözleşmelerle bazı ülkelerden Apostille Şerhi istenmemektedir. Hangi ülkelerden Apostille Şerhi istenmediğine ilişkin bilgi almak için lütfen iletişim formunu kullanınız.
  • Açılacak tanıma tenfiz davasında kendinizi bir avukatla temsil ettirecekseniz vekaletname çıkarmanız gerekmektedir. Türkiye’de açılacak tanıma tenfiz davalarında avukat tutma zorunluluğu yoktur. Kişiler bizzat dosyalarını takip edebilirler. Ancak dava süreci, yapılacak işlemler, gerekli takibatın yapılması vb. işlemler için avukat tutmanız davayı hızlı ve sorunsuz olarak neticelendirmek bakımından daha doğru olacaktır. Çıkarılacak vekaletnameyi konsolosluktan çıkarabileceğiniz gibi vekaletname veren diğer kurumlardan da çıkarabilirsiniz. Diğer kurumlardan alınacak vekaletname yabancı dilde olacağından dolayı Türkçe’ye çevirerek konsolosluk onayı almalısınız. Ayrıca diğer kuruluşlardan alınacak vekaletname arkasına Apostille Şerhi vurulmalıdır. Ancak konsolosluktan alınacak vekaletname de bu tür işlemler yapmaya gerek yok.

Yukarıda anlatılan evrakların toparlanması süreçlerinden iletişim formunu kullanarak tarafımızdan destek alabilirsiniz.

Tanıma Tenfiz Davası İçin Gerekli Evraklar

Avusturya Boşanma Tanıma Tenfiz

Avusturya Boşanma Tanıma Tenfiz

23 Şub , 2016,
admin
, , ,
No Comments

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Avusturya da boşanma işlemlerini neticelendirdiklerinde başka bir işlem yapmaya gerek olup olmadığı hususunda tereddüt yaşamaktadır. Avusturya mahkemelerinde boşanan çiftlerden bazıları Türkiye’ de boşanmanın tanınması ve tenfizi davası açması gerektiği konusunda yıllar sonra bilgi sahibi olabilmektedir. Avusturya Boşanma Tanıma Tenfiz davaları hakkında bu makalemizde yurt dışında boşanan bireylerin izlemesi gereken yollar hakkında bilgiler vereceğiz.

Avusturya Boşanma Tanıma Tenfiz

Avusturya mahkemelerinde boşanan çiftler zaman kaybetmeksizin Türkiye’ de tanıma ve tenfiz davası açmalıdır. Konsolosluk yahut nüfus müdürlüğüne yapılan başvurularda yahut danışma için açılan telefonlarda dahi Avusturya da boşanma işlemi neticesinde Türkiye’ de tanıma tenfiz davası açılması gerektiği bilgisine ulaşılabileceği gibi teyit de edilebilir.

Öncelikle Avusturya mahkemesince verilen boşanma kararının ıslak imzalı aslını muhafaza etmelisiniz.

Avusturya’ da verilen boşanma kararının kesinleşme tarihini kararın aslına şerh düşürmelisiniz. Şerhin içeriği ‘’İşbu karar ….. tarihinden kesinleşmiştir.’’ İbaresini içermelidir.

Tanıma tenfiz davası için mahkeme kararının aslının arkasına ve kesinleşme şerhi ayrı bir belge ile verilmiş ise onun da arkasına apostille şerhi ekletilmelidir. Apostille şerhi Avusturya’ da kararı veren mahkemeden yahut mahkemenin belirteceği kurumdan temin edilebilir.

Karar aslı, kesinleşme şerhi, apostille şerhi tanıma tenfiz davası için mutlaka yeminli Türkçe tercüman tarafından tercüme edilmeli ve tercüme evrakının üzerine kaşe vurulmalıdır.

Yeminli Türkçe tercüme konsolosluk yahut notere onaylatılmalıdır.

Tanıma tenfiz davası için çıkartılacak avukat vekaletnamesinde ise mutlaka fotoğraf bulunmalı ve tanıma tenfiz davası açmaya özel yetki bulunmalıdır. Aslında bir nevi boşanma vekaletnamesine yetki ekletilmektedir. Avukat vekaletnamesi de konsolosluktan çıkartılabilmektedir.

Avusturya’ da boşandıktan sonra tanıma tenfiz davası için zorunlu belgeleri toplamak yeterlidir. Bu evrakları avukatınıza ulaştırdığınız takdirde avukatınız sizin adınıza davayı açıp neticelendirebileceği gibi sizin Türkiye’ ye gelmenize ve ek masraflar ile karşı karşıya kalmanıza gerek bulunmamaktadır.

Avusturya mahkemelerince verilen boşanma kararlarında genelde tanıma tenfiz davasının olumsuz bir biçimde neticelendirilmesine sebep olacak ibareler bulunmamaktadır. Örneğin ABD de gerçekleşen boşanmalarda kimi zaman kesinleşme şerhinde ve karar asıllarında yer alan ibarelerde problemler çıkabilmektedir. Karar üzerinde yazılan ‘Filed’ ibaresi kesinleşme tarihi ve kesinleştiğine ilişkin bilgi içermediğinden kabul görmeyebilmektedir.

Avusturya Boşanma Tanıma Tenfiz

Tanıma Tenfiz Davası Avukatlık Ücreti

Tanıma Tenfiz Davası Avukatlık Ücreti

Şub , 2016,
admin
, , ,
No Comments

İster Türkiye’ de evlenmiş isterse yurt dışında evlenmiş olan Türk vatandaşlarının yahut Türk asıllı bireylerin yurt dışında boşanmaları durumunda Türkiye’ de tanıma tenfiz davası açılması gerekmektedir. Bu noktada Tanıma Tenfiz Davası Avukatlık Ücreti sıklıkla merak edilen hususlardan birisi olmaktadır. Tanıma Tenfiz Davası Avukatlık Ücreti hakkında bilgi vermeden önce bu dava türü hakkında bilgi vermek daha doğru olacaktır.

Tanıma tenfiz davası açılmadığı takdirde yurt dışındaki boşanma kararı Türkiye’ de geçerli olamayacaktır. Bu nedenle tekrar evlenmek mümkün olamayacağı gibi yurt dışında boşanılan eşin yasal mirasçılık sıfatı da devam etmektedir.

Tanıma tenfiz davası yurt dışında verilen boşanma kararının verildiği tarihten itibaren geçerli olmasına olanak sağlamakta bu nedenle her ne kadar aile mahkemesinde açılmış olsa da teknik olarak yeni bir boşanma davası olarak addedilmemektedir.

Tanıma Tenfiz Davası Avukatlık Ücreti

Tanıma tenfiz davasında avukatlık ücretleri bakımından sabit bir tutar söz konusu değildir. Ancak İstanbul Barosu’ nun tavsiye niteliğinde belirlediği avukatlık ücret tarifesinde, Tanıma Tenfiz Davası Avukatlık Ücreti 6.700TL olarak belirlenmiştir.

Tanıma tenfiz davasında avukatlık ücreti bakımından belirlenecek miktar vekil müvekkil arasındaki uzlaşmaya bağlıdır. Ancak her avukatın talep ettiği avukatlık ücreti birbirinden farklılık göstermektedir. Örneğin tanıma tenfiz davaları bakımından uzmanlaşmış bir avukatın talep ettiği tutar ile iş davaları bakımından uzmanlaşmış bir avukatın talep ettiği tutar farklı olabilir.

Tanıma tenfiz davalarında yurt dışında yaşayan kişilerin genellikle İstanbul’ dan avukat tayin ettikleri görülmektedir. İstanbul’ un kozmopolit yapısı, ticaret ve medeniyetin kalbi oluşu, mesleğini icra eden avukatların mesleki yeterliliği bu tercihte etken olabilecek hususlardan bazıları olarak düşünülebilir.

Yurt dışında boşanmanın Türkiye’de tanınması ve tenfizi davalarında genellikle davalar avukat aracılığı ile yürütülmektedir. Böylelikle yurt dışında yaşayan kimselerin dava için Türkiye’ ye gelmesine gerek kalmamaktadır.

Boşanmanın tanınması ve tenfizi davasında avukatlık ücretini belirlemede önemli faktörlerden bir tanesi de yurt dışında boşanmış eşlerin birlikte Türkiye’deki avukatlara vekaletname verip vermeyeceğidir. Taraflardan birinin avukat ile temsil edilmemesi durumunda dava süreci, dava masrafları ve avukatlık ücreti artmaktadır.

 

Alman Mahkemesi Boşanma Kararı Tanıma Tenfiz

Alman Mahkemesi Boşanma Kararı Tanıma Tenfiz

Şub , 2016,
admin
, , ,
No Comments

Çiftler yurtdışında ikamet etmeleri durumunda boşanma kararı aldıkları takdirde bulundukları ülkede boşanma davası açabilmektedir. Ancak Türk vatandaşları için yurtdışında boşanmak yeterli gelmemekte ve boşanmanın tanınması ve tenfizi davası açılması gerekmektedir. Alman Mahkemesi Boşanma Kararı Tanıma Tenfiz işlemleri yerine getirilmediği vakit, Türkiye’de bu evlilik yasal olarak devam etmektedir.

Almanya’ da Türk vatandaşlarının gerek yabancı ülke vatandaşından gerekse Türk vatandaşından boşanması halinde Türkiye’de tanıma tenfiz davası açmaması durumunda tekrar evlilik yapması mümkün değildir.

Alman Mahkemesi Boşanma Kararı Tanıma Tenfiz

Almanya bölge mahkemelerinin aile mahkemesi sıfatıyla vermiş oldukları boşanma kararlarının icrası ve Türkiye’ de boşanma tanıma tenfiz davasının açılabilmesi için bazı belgelerin toplanarak tanıma tenfiz avukatına iletilmesi gerekmektedir. Bu belgeler ise;

Alman Mahkemesi Boşanma Kararı Tanıma Tenfiz için Gerekli Belgeler

  • Almanya mahkemesinin vermiş olduğu boşanma kararının ıslak imzalı Almanca aslı
  • Alman mahkemesi boşanma kararının kesinleştiğine ilişkin şerh veya ek belge (Örneğin bu boşanma kararı …….. tarihinde kesinleşmiştir.)
  • Alman boşanma kararına alınması gereken apostil şerhi
  • Tanıma tenfiz davası açılabilmesi için Almanca evrakların yeminli tercüman tarafından Türkçe ye çevirisi ve çevirinin de konsolosluk tarafından onaylanması
  • Konsolosluktan çıkartılması gereken tanıma tenfiz avukatı vekaletnamesi

Almanya’da verilen boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi davası ABD ve diğer ülkelerde verilen boşanma kararlarının tanıtılması ve tenfizi davalarından daha kısa süre tamamlanabilmektedir. Tanıma tenfiz avukatına vekaletname ile gerekli belgelerin teslimi halinde dava süreci başlamış olacaktır. Almanya’da boşanılan diğer eşin de avukata vekalet vermesi ise dava sürecini minimuma indirecek ve çok kısa sürede davanın neticelenmesini sağlayacaktır. Diğer eşin vekaletname vermemesi durumunda dava açıldığı takdirde yurtdışına yani Almanya’ya tebligat yapılması gerekecek olup tebligatın gidiş ve dönüşü dahi 2-3 ay alabilecektir.

Almanya’da verilen boşanma kararlarının Türkiye’de geçerli olabilmesi için açılması gereken tanıma tenfiz davası temeli gereği milletlerarası özel hukuk ve usul hukukuna dayanmaktadır. Bu nedenle konusunda uzmanlaşmış bir avukat ile çalışmakta fayda vardır. Zira son dönemde tanıma tenfiz davasında faaliyet gösterdiğini beyan eden kimse sayısı artmaktadır.  Referansları olan ve dava süreç yönetimini yapabilecek sistemli çalışan bir hukuk bürosu önem taşımaktadır. Çünkü Türkiye’ye dava için gelemeyeceğinizin doğru olarak bilgilendirilmeniz ve davanızın akıbeti hakkında güncel bilgiye erişmek önem arz etmektedir.

Alman Mahkemesi Boşanma Kararı Tanıma Tenfiz 2016